جایی که میتونی از بیشترین تخفیف های ممکن استفاده کنی

اینجا  میتونی از بیشترین تخفیف های ممکن استفاده کنی

فلسفه تخفیف پلاس + چیه؟

هر ماه محصولات کم تاریخ، محصولات ته انباری و محصولاتی که نقص ظاهری دارن رو با بیشترین تخفیف ها تو صفحه تخفیف پلاس + میذاریم ، تا بتونید با صرف کمترین هزینه محصولات مورد علاقه تون رو تهیه کنید.

فلسفه تخفیف پلاس + چیه؟

هر ماه محصولات کم تاریخ، محصولات ته انباری و محصولاتی که نقص ظاهری دارن رو با بیشترین تخفیف ها تو صفحه تخفیف پلاس +  میذاریم ، تا بتونید با صرف کمترین هزینه محصولات مورد علاقه تون رو تهیه کنید.

مدت زمان کمی تا انقضای این محصولات باقی مانده است اما در همین زمان میتوان از آنها استفاده کرد.       تاریخ انقضای هر محصول در صفحه توضیحات آن درج شده است.

مدت زمان کمی تا انقضای این محصولات باقی مانده است اما در همین زمان میتوان از آنها استفاده کرد.

تاریخ انقضای هر محصول در صفحه توضیحات آن درج شده است.

محصولاتی که بیشترین تخفیف های ممکن را دارند به طوری که حتی زیر قیمت تولید کننده به فروش میرسند . این محصولات کاملا سالم بوده و هیچ نقص و ایرادی ندارند.

محصولاتی که بیشترین تخفیف های ممکن را دارند به طوری که حتی زیر قیمت تولید کننده به فروش میرسند . این محصولات کاملا سالم بوده و هیچ نقص و ایرادی ندارند.

محصولاتی که محتویات آنها کاملا سالم بوده و فقط از لحاظ ظاهری دچار آسیب جزئی شده اند.

محصولاتی که محتویات آنها کاملا سالم بوده و فقط از لحاظ ظاهری دچار آسیب جزئی شده اند.

سوالات متداول شما

سوالات متداول شما

تا زمانی که موجودی محصول به پایان برسد . و با توجه به اینکه محصولات موجود در این لیست ها موجودی کمی دارند هر لحظه ممکن است موجودی یک محصول به اتمام برسد.

خیر ، محصولات موجود در این لیست محتویات کاملا سالم و بهداشتی دارند و فقط در ظاهر محصول یک ایراد جزئی وجود دارد . مثلا جعبه محصول هنگام حمل و نقل مچاله شده است.

البه محصول هر ایرادی داشته باشد در توضیحاتش درج خواهد شد.

خیر ، به هیچ عنوان محصولی که تاریخ مصرف آن منقضی شده باشد به فروش نخواهد رسید.

فقط محصولاتی که در لیست کم تاریخ هستند ، تاریخ انقضای محدود دارند و البته تاریخ انقضای آنها در توضیحاتشان درج شده است.

تا زمانی که موجودی محصول به پایان برسد . و با توجه به اینکه محصولات موجود در این لیست ها موجودی کمی دارند هر لحظه ممکن است موجودی یک محصول به اتمام برسد.

خیر ، محصولات موجود در این لیست محتویات کاملا سالم و بهداشتی دارند و فقط در ظاهر محصول یک ایراد جزئی وجود دارد . مثلا جعبه محصول هنگام حمل و نقل مچاله شده است.

البه محصول هر ایرادی داشته باشد در توضیحاتش درج خواهد شد.

خیر ، به هیچ عنوان محصولی که تاریخ مصرف آن منقضی شده باشد به فروش نخواهد رسید.

فقط محصولاتی که در لیست کم تاریخ هستند ، تاریخ انقضای محدود دارند و البته تاریخ انقضای آنها در توضیحاتشان درج شده است.

X